IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Poboljšanje energetske efikasnosti u O.Š. „Božidar Vuković Podgoričanin“ u Podgorici

2016
Podgorica
INVESTITOR:
Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Kratak opis

: Izvođeni su fasaderski radovi, sanacija, termoizolacija i hidroizolacija krovova, molerski radovi, kao i prateći radovi koji se javljaju kao posljedica primjene mjera energetske efikasnosti. Takođe je rađena zamjena cjevovoda i kotla za grijanje, sanacija elektro instalacija i ugradnja novih svjetiljki.
web & mobile apps development