IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Radovi na infrastrukturnom unapređenju objekata u okviru sektora pravosuđa i kazneno-popravnog sektora Partija 1

projekat u toku
Spuž - Danilovgrad
INVESTITOR:
Uprava za kapitalne projekte

Kratak opis

Predviđena je izgradnja sledećih objekata:

-      Specijalna zdravstvena jedinica,

-      Multifunkcionalni objekat,

-      Otvoreni zatvor,

-      Prijavnica i prodavnica

 

Svi objekti su spratnosti P+1, osim multifunkcionalnog objekta koji ima samo prizemlje. Ukupna bruto površina svih objekata je  8473,64 m2.

U sklopu izgradnje objekta, predviđeni su komplet građevinsko-zanatski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije jake i slabe struje i automatike, mašinske i sprinkler instalacije, opremanje objekta opremom i namještajem, kao i radovi na uređenju terena.

web & mobile apps development