IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izvođenje radova na izgradnji objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Ćetković" u Baru

projekat u toku
Bar
INVESTITOR:
Uprava za kapitalne projekte

Kratak opis

U sklopu izgradnje objekta, predviđeni su komplet građevinsko-zanatski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije jake i slabe struje i automatike, mašinske i sprinkler instalacije, opremanje specifičnom opremom koja odgovara budućoj namjeni objekta i namještajem, kao i radovi na uređenju terena.

Renderi

web & mobile apps development