IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izvođenje radova na izgradnji novog postrojenja “Pliješ” u Pljevljima

projekat u toku
Pljevlja
INVESTITOR:
Uprava za kapitalne projekte

Kratak opis

Projektom je predviđena rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ" i izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Breznica i Bogiševac".

Postrojenje “Pliješ” je spratnosti Po+P. U podrumu se nalaze dva rezervoara, a u prizemlju samo postrojenje i pomoćne prostorije.

Postrojenje “Breznica” je spratnosti S+P. U suterenu se nalaze dva rezervoara i prostorija sa pumpom, a u prizemlju postrojenje, proctor hemikalija i kancelarija.

Postrojenje “Bogiševac” je spratnosti P. Objekat se sastoji od postrojenja i taložnika.

web & mobile apps development