IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Primjena mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekta JZU Dom zdravlja - Nikšić

2018
Nikšić
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Kratak opis

Izvođeni su radovi na zamjeni fasadne bravarije, radovi na termo i hidro izolaciji dijela ravnog krova, kao i elektro radovi (automatska regulacija i ugradnja energetski efikasne rasvjete).

web & mobile apps development