IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Prilagođavanje Doma zdravlja „Radoje Mijušković“ u Nikšiću licima sa invaliditetom

2018
Nikšić
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Izvođeni su radovi na izradi rampi za pristup lica sa posebnim potrebama, radovi na ugradnji liftova, sanacija mokrih čvorova, limarski radovi, ugradnja unutrašnje stolarije, kao i ostali propratni radovi.

web & mobile apps development