IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Rekonstrukcija istočne tribine Gradskog stadiona u Beranama

2017
Berane
INVESTITOR:
Fudbalski savez Crne Gore

Kratak opis

Stadion je sagrađen osamdesetih godina i nikad nije završen. Nikada nije odrađena adekvatna hidroizolacija objekta, pa je tribina bila u zapuštenom stanju. Projektom je predviđena izrada novih prostorija (kancelarije, toaleti, komercijalni sadržaji, kafeterija, VIP loža i novinarska loža), sanacija postojećih zidova, podova, plafona, zamjena unutrašnje i fasadne stolarije itd. Takođe je predviđena izrada čelične nadstrešnice iznad tribine, nadogradnja prvog sprata, izrada hidroizolacije itd.

Izvodjenje radova

web & mobile apps development