IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izgradnja internata za žene u sklopu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

2014
Kakaricka gora, Podgorica
INVESTITOR:
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Kratak opis

Izvođeni su građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi, kao i radovi na uređenju terena za objekat spratnosti S+P+1.

Renderi

web & mobile apps development