IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Objekat za potrebe regionalne škole ReSPA

2008
Danilovgrad
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova Crne Gore

Kratak opis

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog objekta za potrebe Regionalne škole za državnu upravu ili ReSPA. Objekat se nalazi se na lokaciji „Brailovica“ u Danilovgradu. Spratna visina je priz +III u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima.
Površina objekta je 4.248,00 m2.
Sadržaj objekta - Horizontalni gabariti objekta u osnovi iznose BXL =17,00 x 43,20 m. Spratne visine su Hpr.= 4,00 m, H sprata = 3,00 m, ukupna visina objekta do nivoa T-400 je H= 14,00 m. U prizemlju objekta predviđen je restoran sa kuhinjom i pomoćnim prostorijama, toaletima, hodnik i kancelarije. Na I, II, III spratu su predviđene sobe sa kupatilom, hodnik sa stepenišnim i liftovskim prostorom i magacin sa teretnim liftom.
Oprema objekta - Objekat je snadbjeven savremenim instalacijama slabe i jake struje, hidrotehničkim instalacijama i mašinskim instalacijama lifta. Predviđen je i sistem dojave požara, video nadzor i protivpožarni alarm, kao i sistem kablovske televizije.
Korisne informacije - Glavni pristup je preko interne saobraćajnice koja je povezana sa magistralnim putem Nikšić - Podgorica. Konstruktivni, odnosno nosivi sistem konstrukcije objekta čine armirano – betonski ramovi, postavljeni u dva ortogonalna pravca. Stubovi ramova su presjeka 50 x 50, grede ramova su presjeka 30 x 50 cm. Ramovi su djelimično ukrućeni AB platnima koja su predviđena po cijeloj visini objekta oko stepenišnog i liftovskog jezgra. Međuspratne tavanice iznad svih etaža su projektovane kao pune A.B. ploče.

Video

Slike

web & mobile apps development