IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Medresa Mehmed Fatih II Faza

2008
Donji Milješ, Podgorica
INVESTITOR:
Mešihat CG

Kratak opis

Objekat Medrese je sagrađen za potrebe Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori. Objekat se sastoji se od prizemlja, sprata i, u jednom dijelu, potkrovlja.
Lokacija je Donji Milješ - Tuzi – Podgorica.
Sadržaj objekta - Medresa je projektovana kao moderan i funkcionalan objekat sa svim potrebnim cjelinama za neometan rad. Projektom su planirani učionički blok sa opremom za nastavu, smještajni blok i spavaonice, kongresna sala, sportska sala, otvoreni amfiteater, restoran, kuhinja i otvoreni tereni za rekreaciju. Spratnost objekta je suteren + prizemlje +potkrovlje. Objekat sadrži 23 učionice opšteg tipa, 6 kabineta, fiskulturnu dvoranu i neophodne administrativne, tehničke i ostale prateće prostorije. Na prizemlju i spratu su četiri funkcionalne cjeline: prvu čini internat za smještaj 64 polaznika, drugu čini učionički blok sa osam učionica, bibliotekom, čitaonicom, amfiteatrom sa 140 mjesta, sanitarnim čvorom i abdesthanama, treći dio je upravni (kancelarije i zbornica), dok je u četvrtom smještena fiskulturna sala sa svlačionicom i tuševima. U potkrovlju se nalazi biblioteka i čitaonica sa kabinetima, dok je u prizemlju unutrašnje dvorište, okruženo natkrivenm trijemom. Tu su i dvije bašte - bašta za odmor i djevojačka bašta, smještena na spratu iznad svlačionica. Svaki od ovih otvorenih prostora obogaćen je zelenilom, klupama za odmor, kao i drugim funkcionalnim sadržajima.
Oprema objekta - Objekat je opremljen novim namještajem, savremenim sistemom video nadzora, kablovskim sistemom za telefoniju i računarsko umrežavanje, kontrolom pristupa prostorijama sa posebnom namjenom, protivpožarnim sistemom, agregatskim napajanjem i napajanjem stabilisanim naponom za računarsku i elektronsku opremu, sanitarni čvorovi i odgovarajuće rampe za osobe sa posebnim potrebama. Sportska dvorana je takođe opremljena novim namještajem i rekvizitima za rekreaciju.

Video

web & mobile apps development