IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Srednja medicinska škola

2007
Podgorica
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Škola je projektovana kao spratni objekat: suteren, prizemlje i I sprat sa fiskulturnom salom spratnosti visoko prizemlje. Projektovani prostor škole treba da obezbijedi: nastavu, sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti, upravne i prateće sadržaje, u skladu sa važećim propisima za ovu vrstu objekta.
Površina objekta - 6.171 m2.
Sadržaj objekta - Škola ima 16 osnovnih učioničkih prostora i 3 pomoćne učionice sa predprostorima, kabinete, administrativni blok, blok za fizičko vaspitanje, blok stomatologije sa pratećim sadržajima i centralnu holsku komunikaciju sa hodnicima. Glavni ulaz u školu je na sjevernom krilu, okrenut prema glavnoj saobraćajnici. U prizemlju, pored kontrole ulaza, smještena je kompletna administrativna služba, prostor za profesore, biblioteka i dr. U suterenu je stomatološka služba sa pratećim sadržajem a na spratu 8 učionica. Južno krilo u suterenu sadrži: opštu ordinaciju sa sanitarnim čvorom, kabinet farmaceutske hemije, apoteku sa pripadajućim sanitarnim čvorom, a u nastavku su kabineti mikrobiologije i biohemije. U prizemlju su kabinetske jedinice za biologiju, hemiju, fiziku i anatomiju, a na spratu su učionice. Takođe u južnom bloku smještena je fiskulturna sala sa pratećim sadržajima (kabinet nastavnika, ljekarska soba, svlačionica, a na gornjem prostoru ispod tribina smješten je trim kabinet sa teretanom i sanitarnim blokom). Neposredno uz centralni hol su amfiteatri. Svi sadržaji su locirani po horizontali u dva krila (sjeverno i južno krilo) kroz tri etaže i vezani na centralnu holsku komunikaciju. Škola pored glavnog pješačkog prilaza, ima i dva kolska prilaza sa parkinzima.
Oprema objekta - objekat je opremljen novim namještajem, savremenim sistemom video nadzora, kablovskim sistemom za telefoniju i računarsko umrežavanje, kontrolom pristupa prostorijama sa posebnom namjenom, protivpožarnim sistemom, agregatskim napajanjem i napajanjem stabilisanim naponom za računarsku i elektronsku opremu, sanitarni čvorovi i odgovarajuće rampe za osobe sa posebnim potrebama. Sportska dvorana je takođe opremljena novim namještajem i rekvizitima za rekreaciju.
Korisne informacije - nosilac projekta na izgradnji Srednje medicinske škole je bila firma Kesz kft. Szeged, a glavni izvodjač radova je bila IGP Fidija.

Video

web & mobile apps development