IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Fiskulturna sala gimnazije Slobodan Škerović

2006
Podgorica
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova Crne Gore

Kratak opis

Sportska dvorana gimnazije S. Škerović je organizovana kao nezavisni objekat namijenjen za vježbe učenika kao i ostalih sportista i takmičenja u raznim sportovima: rukomet, košarka, odbojka, mali fudbal i dr. radi čega treba obezbijediti tribine za oko 500 gledalaca.
Površina objekta je 2500 m2, kapacitet sale 500 mjesta.
Sadržaj objekta - svlačionice sa sanitarijama, prostori za trenere, sudije i delegate sa nus prostorijama, kabinet za nastavu, kancelarije, sanitarije za gledaoce, bilijar klub, disko klub, garderoba i sl.
Oprema objekta - uzduž jedne strane dvorane su platforma ili smještaj loža, kabina za ozvučenje, komandovanje rasvjetom i radio prenosom, gimnastičke sprave i strunjače.

Video

web & mobile apps development