IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Srednja ekonomska škola Mirko Vešović

2006
Podgorica
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova Crne Gore

Kratak opis

Izgradnja objekta Srednje Ekonomske škole u Podgorici planirana je na mjestu postojeće škole, odnosno u okviru buduće lokacije srednjoškolskog centra sa svim potrebnim sadržajima i fiskulturnom dvoranom.
Sadržaj objekta - Škola je projektovana kao moderan i funkcionalan objekat za cca 1.500 učenika, sa radom u dvije smjene. Ukupna površina objekta je P=4.800 m2, od čega je površina škole 3.900m2, a površina fiskulturne dvorane 900 m2. Spratnost objekta je suteren + prizemlje + I sprat + II sprat. Objekat sadrži 23 učionice opšteg tipa, 6 kabineta, fiskulturnu dvoranu i neophodne administrativne, tehničke i ostale prateće prostorije.
Oprema objekta - Objekat je opremljen novim namještajem, savremenim sistemom video nadzora, kablovskim sistemom za telefoniju i računarsko umrežavanje, kontrolom pristupa prostorijama sa posebnom namjenom, protivpožarnim sistemom, agregatskim napajanjem i napajanjem stabilisanim naponom za računarsku i elektronsku opremu, sanitarni čvorovi i odgovarajuće rampe za osobe sa posebnim potrebama. Sportska dvorana je takođe opremljena novim namještajem i rekvizitima za rekreaciju.
Korisne informacije - Objekat je izgrađen u kooperaciji DOO Kograd-gradnje Maribor i IGP Fidija Podgorica.

Video

Fotografije

web & mobile apps development