IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izvođenje građevinskih radova na hotelu visoke kategorije u Bijeloj

projekat u toku
Bijela, Herceg Novi
INVESTITOR:
„Green Club” d.o.o Tivat

Kratak opis

Predmetni objekat je hotel visoke kategorije 5 zvjezdica sa 97 smještajnih jedinica, od toga 86 dvokrevetnih soba i 11 apartmana i sa svim pripadajućim sadržajima. Rekonstrukcijom je ostvaren broj ležajeva 194. Zadržan je koncept organizacije iz postojećeg-odobrenog Glavnog projekta, uz neznatne izmjene koje se prije svega odnose na uvećanje SPA zone, dislokaciju i uvećanje restorana i drugačiju unutrašnju organizaciju kongresno-poslovne zone na prizemlju. 

Video

Izvodjenje radova

Renderi

web & mobile apps development