IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izvođenje radova na izgradnji Objekta za preradu voća u Župi, Opština Nikšić

2021
Miolje polje bb, Nikšić
INVESTITOR:
,,NAŠE VOĆE'' D.O.O. Nikšić

Kratak opis

Konstrukciju objekta čine montažni elementi - AB stubovi i grede, etažne ploče, parapetni zidovi, temeljne čašice različitih dimenzija i rožnjače. Funkcionalnim rješenjem su jasno odvojene namjene i sektori u objektu. Prizemljem dominira prostor namijenjen manipulaciji i lager komore sa manipulacionim hodnikom. U sklopu prostora za manipulaciju nalazi se kancelarijski prostor sa zasebnim ulazom, laboratorijom, garderobom, kuhinjom, trpezarijom i toaletima. Na spratu se nalazi galerija koja će služiti za odlaganje potrošnog materijala koji je potreban za funkcionisanje hale.

Galeriji se pristupa preko čeličnog stepeništa, a iz nje se dalje ulazi u tehnički hodnik.

Za fasadne zidove koristili su se sendvič paneli u sivoj boji, montirani sitemom vertikalnog slaganja, sa ispunom od poliuretana. Tako da veći dio fasade čine fasadni sendvič paneli u sivoj nijansi, a ostatak čini betonski dio konstrukcije. Na krovu su primijenjeni sendivič paneli sa ispunom od poliuretana, pri čemu se u dijelu lager komora ispod krovnih sendvič panela u cilju postizanja što veće termičke izolovanosti, nalazi dodatni sendvič panel.

Izvode se građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi, kao i radovi na uređenju terena. Projektovana je unutrašnja saobraćajnica koja se nadovezuje na već postojeće. Saobraćajnica je projektovana oko objekta, opslužujući parking sa 9PM upravnog načina parkiranja.

Video

Zavrseni radovi

Izvodjenje radova

Izvodjenje radova

web & mobile apps development