IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Sanacija mosta 'Bijela crkva 1' u km 1151+850 na magistralnom putu M-2 Ribarevina-Rožaje-Špiljani

2010
Rožaje
INVESTITOR:
Direkcija za saobraćaj CG

Kratak opis

Sanacija mosta

Video

web & mobile apps development