IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Izvođenje radova na izgradnji puta Mojkovac-Vragodo- Žarski katun, I faza

2018
Mojkovac
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Izvođeni su radovi na probijanju puta, izradi kolovozne konstrukcije sa drenažom i izradi dva pločasta i jednog cjevastog propusta. Rađeni su i potporni zidovi duž saobraćajnice. Dužina puta je oko 2,30 km.

Video

Izgradnja/Construction

web & mobile apps development