IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Izvođenje radova II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode u opštini Berane

2019
Berane
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Izvođeni su građevinski radovi (izrada slojeva rekultivacije, izrada kanala i rigola, uređenje terena i ograđivanje deponije), degazacija (izrada biotrnova) i biološka rekultivacija.

Video

Zavrseni radovi

Izgradnja/Construction

web & mobile apps development