IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Izgradnja mosta na rijeci Ljuboviđi sa prilaznim saobraćajnicama i priključkom na magistrali na putu Ravna rijeka - Latinska kosa u Opštini Bijelo Polje

2017
Na magistrali na putu Ravna rijeka - Latinska kosa u Opštini Bijelo Polje
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Izvođeni su radovi na izgradnji prethodno napregnutog mosta koji je konstruktivnog sistema proste grede, dužine 30 m, zajedno sa pratećim instalaterskim radovima. Pored mosta su rađeni i potporni zidovi na pristupnim saobraćajnicama.

Video

Izgradjeno / Finished

web & mobile apps development