IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Rekonstrukcija mosta Blaža Jovanovića

2009
Podgorica
INVESTITOR:
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Kratak opis

Radovi na rekonstrukciji mosta Blaža Jovanovića su završeni u roku, most je dobio sve elemente modernih objekata, tako da pored osnovne funkcije sada ima i ljepši estetski izgled.

Video

web & mobile apps development