IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Revitalizacija i sanacija mostova 'Bać 1', 'Bać 2' i 'Ibar 3'

2009
Rožaje
INVESTITOR:
Direkcija za saobraćaj CG

Kratak opis

U smislu lokacije objekata, sva tri mosta koja su predviðena za sanaciju se nalaze na magistralnom putu Rožaje – Špiljani i to: Most „Bać 1“ na km 1160+870, Most „Bać 2“ na km 1162+500, Most „Ibar 3“ na km 1166+730.

Video

Radovi na mostu Bac2

Most Ibar3

Radovi na mostu Ibar3

web & mobile apps development