IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Mostovi 'Kufin 1' i 'KUFIN 2' rekonstrukcija

2009
Buljarica, Budva
INVESTITOR:
Direkcija za saobraćaj, Crnagoraput

Kratak opis

Rekonstrukcija

Slike

web & mobile apps development