IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Hitne mjere sanacije četiri čelična mosta (Ljuboviđa, Most br. 6, Skrbuša, Tanki Rt) na pruzi Vrbnica – Bar, Crna Gora

2016
Pruga Vrbnica – Bar
INVESTITOR:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica

Kratak opis

Projekat Hitne mjere sanacije četiri čelična mosta (Ljuboviđa, Most br. 6, Skrbuša, Tanki Rt) na pruzi Vrbnica – Bar, obuhvatao je sledeće: Izvođeni su radovi na čišćenju zone oko ležišta, zavarivanju veza i sanaciji ležišta (Ljuboviđa), radovi na čišćenju zona oko oslonaca, zamjeni oštećenih djelova mosta, sanaciji ležišta, antikorozivnoj zaštiti konstrukcije mosta i sanaciji drenažnog kanala (Most br. 6), radovi na sanaciji pukotina i zamjeni betonske mase nezadovoljavajućih karakteristika (Skrbuša) i radovi na sanaciji gornjeg stroja i ležišta (Ljuboviđa).

Most broj 6

Tanki Rt

web & mobile apps development