IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Rekonstrukcija Tabačkog mosta sa prilaznim saobraćajnicama

2015
Podgorica
INVESTITOR:
Agencija za izgradnju i razvoj, Podgorica

Kratak opis

Izvođeni su radovi na izradi potpornih zidova uz ulicu, radovi na izradi AB kasete kroz trup mosta za prolaz VIK i elektro instalacija, povezivanje novoizgrađenih zgrada na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i izrada prilaznih saobraćanica.
web & mobile apps development