IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Rehabilitacija 13 betonskih mostova na željezničkoj pruzi „Vrbnica-Bar“

2022
Sjeverni dio: 11 mostova na dijelu između Bijelog Polja i Podgorice, južni dio: jedan most u blizini Virpazara i jedan most u Sutomoru
INVESTITOR:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Kratak opis

U okviru projekta rehabilitacije 13 betonskih mostova izvode se radovi na izradi i montaži prefabrikovanih elemenata (ivičnih vijenaca, poklopaca kanala za instalacije), radovi na ojačanju stubova i sanaciji svih vidnih betonskih površina. Na tri lučna mosta izvodi se ojačanje svodova mosta ugradnjom karbonskih platna u podužnom i poprečnom pravcu. Takođe, vrši se izrada i montaža nove pješačke ograde, zaštitnih mreža na mostu, cjevčica za odvodnjavanje instalacionog kanala i izrada i montaža čeličnih slivničkih vertikala. U okviru ugovorenog obima posla, pored grupe pripremnih radova, zemljanih, armirano betonskih, radova od metala i radova na sanaciji betonskih površina koji utiču na trajnost i funkcionalnost konstrukcije mosta, izvode se i radovi na ugradnji vodoneporpusnih dilatacionih spojnica, ugradnja dampera kao i radovi na gornjem stroju. Izvođenje radova na gornjem stroju podrazumijeva nabavku i ugradnju spava protiv putovanja šina, zamjenu pragova, tucanika i pričvrsnog pribora, izradu i zaštitu nove prskane hidroizolacije kolovozne ploče, kanala za instalacije i pješačkih staza i mašinsko regulisanje kolosjeka.  Pored navedenih radova, na dva mosta se izvodi i odvodnjavanje atmosferskih voda.  

Video

Izvodjenje radova

Izvodjenje radova

Izvodjenje radova

web & mobile apps development