IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru – Faza I, Opština Bar

2021
Sutomore
INVESTITOR:
Opština Bar “Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore” Budva i Uprava javnih radova Podgorica

Kratak opis

Rekonstrukcija obalne zone

 

U Fazi II, projekta, obrađeni su kružni trg sa spomenikom, rampa, tipski elementi, potporni i ogradni zidovi.


Cijela provršina pomenutog prostora se popločava vibroprešanim prefabrikovanim betonskim pločama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom.

Prostor namjenjen terasama ugostiteljskih objekata planiran je da se formira nizom armirano betonskih stubova povezanih u ramove AB gredom sa armirano-betonskom temeljnom trakom, čineći kolonadu koja linijski markira prostor i daje mu karakter.

Krajnji istočni dio ovog poteza čini slobodan prostor sa zelenim površinama i klupama.

Takođe, na istočnoj strani se ovaj potez završava novoprojektovanim stepeništem i rampom za prilaz plaži.

Kružni trg planiran je kao kružno proširenje pješačke zone. Oko istog je na dvije strane pozicionirano zelenilo sa tipskim polikružnim klupama. 

Video

Izvodjenje radova

Renderi

web & mobile apps development